Search    
Home Contact Us English Thai
   CAREERS


ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
 วิศวกรประกันคุณภาพ

 ผู้ช่วย qmr

 วิศวกรแผนกออกแบบ

 หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ

 วิศวกร new model

 พนักงานเชื่อม

  หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

  พนักงานตรวจวัดมิติ

  วิศวกรการผลิต

  ช่างเทคนิคการผลิต

  พนักงานขับรถผู้บริหาร

  พนักงานควบคุมคุณภาพ

จังหวัด : สมุทรปราการ          อัตรา : -             เงินเดือน -
รายละเอียดงาน  

  ช่างกลึง

จังหวัด : สมุทรปราการ          อัตรา : -             เงินเดือน -
รายละเอียดงาน  

  หัวหน้าหน่วย qc

จังหวัด : สมุทรปราการ          อัตรา : -             เงินเดือน -
รายละเอียดงาน  

  เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด

จังหวัด : สมุทรปราการ          อัตรา : -             เงินเดือน -
รายละเอียดงาน  

  หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
จังหวัด : สมุทรปราการ          อัตรา : -             เงินเดือน -
รายละเอียดงาน  

  ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

จังหวัด : สมุทรปราการ          อัตรา : -             เงินเดือน -
รายละเอียดงาน  

  หัวหน้างานสโตร์

จังหวัด : สมุทรปราการ          อัตรา : -             เงินเดือน -
รายละเอียดงาน  

  พนักงานขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น

จังหวัด : สมุทรปราการ          อัตรา : -             เงินเดือน -
รายละเอียดงาน  

  ช่างคุมเครื่อง cnc
รายละเอียดงาน  

  ช่างเทคนิคโรบอท
รายละเอียดงาน  

  นักศึกษาฝึกงาน
รายละเอียดงาน  

  ธุรการ
รายละเอียดงาน  

  พนักงานขับรถส่งของ

จังหวัด : สมุทรปราการ          อัตรา : -             เงินเดือน -
รายละเอียดงาน  

  ซ่อมและสร้าง แม่พิมพ์โลหะ

  ผู้จัดการหมู่บ้าน
 
President Message
Management Principle
Corporate Profile
History
Board of Directors
Organization
Locations
Domestic Group
R & D Center
Activities
Customer

R & D
R & D
    copyright
2019 Edition